S.W.B. commissie

logo swbDoor schommelingen in het aantal jeugdleden hetgeen ook voorkwam bij buurvereniging Weiteveense Boys, wisselden beide verenigingen in 1999 van gedachten om te spreken over samenwerking met als doel om de jeugd aan het voetballen te houden. De visies over de mate van samenwerking verschilden aanvankelijk maar op 20 mei 2003 werd het samenwerkingsverband onder de naam SWB ondertekend. De A-, B en C junioren spelen onder de vlag van SWB.

Voor het reilen en zeilen van SWB is een aparte commissie in het leven geroepen. Deze commissie houdt zich vooral bezig met de indeling van de teams en het kader erom heen. In de commissie zit van beide verenigingen een persoon die het aanspreekpunt zijn bij hun eigen vereniging voor spelers, trainers, leiders, ouders, etc.

Huidige samenstelling S.W.B commissie:

Voorzitter:
Hans Wenneker 06-10458233 hans.wenneker@hetnet.nl

Jeugdcommissie Schoonebeek:
Jeroen Schwieters 06-12612082  jeroen.schwieters@gmail.com

Jeugdcommissie Weit. Boys:
Edwin Gerth 06-46063146

Voetbalzaken Weit. Boys:
Gerard Staal 06-29902973  dgstaal1970@gmail.com

Voetbalzaken Schoonebeek:
Hans Wenneker 06-10458233