In Memoriam Jan Rohling

In Memoriam

Op donderdag 28 juli jl. is overleden ons erelid

Jan Rohling

in de leeftijd van 89 jaar.

Jan is vele jaren lid geweest van onze vereniging.

Hij is onder andere actief voetballer en keeper geweest

en ook heeft Jan zich als vrijwilliger ingezet voor

onze vereniging.

Daarnaast was hij een graag geziene gast in onze kantine.

Zijn inzet, betrokkenheid en aanwezigheid

hebben wij altijd zeer gewaardeerd.

Wij wensen zijn nabestaanden alle kracht en steun toe

bij het verwerken van dit verlies.

   Namens s.v. Weiteveense Boys