Routekaart amateurvoetbal voor restant van seizoen

Door het coronavirus zit een ‘normale’ afronding van de huidige competities in het amateurvoetbal er niet meer in. Wat we nog wel kunnen verwachten dit seizoen hangt af van de coronamaatregelen en verschilt per categorie. Nadat het kabinet gisteren de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, heeft de KNVB een routekaart voor het amateurvoetbal gepubliceerd. Concreet betekent dit:

  • Alleen voor de categorie A is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. De uiterste startdatum is hierbij het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Alleen Weiteveense Boys 1 en 2 komen uit in Categorie A, dus dit punt heeft alleen betrekking op deze teams. Mocht in de eerstvolgende coronapersconferentie van 23 februari blijken dat er niet afgeschaald kan worden naar het risiconiveau ‘ernstig’, dan worden alle competities in de categorie A definitief niet meer hervat. De KNVB zal dan een KNVB Regio Cup organiseren, zodra de coronamaatregelen dit toelaten.
  • Voor teams in de categorie B gaat de KNVB een KNVB Regio Cup organiseren zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Dit zijn kleinschalige regionale competities. Niet alleen zorgt dit voor minder lange reisafstanden, ook vergroot dit de kans op aantrekkelijke lokale derby’s. Teams uit de categorie B doen standaard mee aan deze Regio Cup, tenzij zij zich hiervoor afmelden. Klik hier voor het volledige schema per categorie en het bijbehorende scenario.

Bij nieuwe updates zullen wij jullie hierover informeren.

Bestuur Weiteveense Boys