Informatie over VriendenLoterij

Weiteveense Boys heeft een samenwerking met de VriendenLoterij. De VriendenLoterij helpt ons bij het realiseren van onze doelen en projecten. Elke kwartaal ontvangen wij namelijk inkomsten vanuit de loten die voor Weiteveense Boys meespelen in de VriendenLoterij. Via dit bericht willen wij jullie op de hoogte stellen dat de Vriendenloterij een samenwerking is aangegaan met de BankGiro Loterij. Voor de leden en voor de vereniging verandert er verder niets.

Minimaal 40% van de inleg van de meespelende loten wordt door de VriendenLoterij afgedragen aan onze vereniging. Met deze inkomsten kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of activiteiten organiseren.

Een keer in de zoveel tijd brengen wij als vereniging de samenwerking met de VriendenLoterij onder de aandacht door middel van een actie.

Over de VriendenLoterij

De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen in Nederland. De VriendenLoterij steunt goede doelen, culturele instellingen én ruim 3.500 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

Meer weten? Ga naar www.vriendenloterij.nl/clubs.