Filmavond

Vrijdag 3 januari 2020 organiseren wij weer een filmavond speciaal voor de jeugd. Jullie zijn deze avond welkom vanaf 18:00 in de kantine van de Weiteveense Boys. Om ongeveer 20:00 kunnen jullie weer worden opgehaald door jullie ouders bij de kantine.

Wij hopen op jullie komst,

De opgave graag doorgeven voor 16 december bij:

Cindy Prijs:  06-30925133

Jacqueline Temmen: 06-10979366

Of via mailadres: activiteitencommissieweiteveen@gmail.com

Graag aangeven:

Naam:

Elftal:

Komt wel/niet

Mvrgr De activiteitencommissieweiteveense boys